http://www.terapieolga.cz
 

Rodičovství přináší mnoho výzev. Do harmonického rodinného soužití zasahují různé životní situace, ať už to jsou partnerské problémy rodičů, nemoci členů rodiny, obtížné mezigenerační soužití nebo krizové vývojové milníky, které jsou přirozenou součástí života dětí, mezi něž patří i jejich příchod na svět, nástup do školky nebo školy, puberta či odchod z domova.

Rodiče jsou někdy ze situací, které rodinné soužití přináší, ve stresu, jsou frustrovaní a potřebují hlavně odpovědi. Když je třeba řešit akutní situaci, rodinné poradenství se zaměřuje na změnu stávajících vzorců. Teprve když všichni pociťují určitou úlevu, můžeme společně pracovat na původu potíž
í.

Pomůžeme vám:

  • Shodnout se na výchovných metodách a stanovit dosažitelný plán
  • Mít realistická očekávání
  • Zvládat dětskou úzkost
  • Zvládnout vývojové milníky vašeho dítěte

Někdy se rodiče nemůžou shodnout na tom, jak přistoupit k výchově svých dětí. Autoritativní výchovný styl je překonán a jako alternativa se jeví přátelský a volný přístup, který ovšem často nechává dítěti moc řídit vše, co se ho týká, a vede k nerespektování rodičovských zásahů a k neznalosti vlastních hranic. Je také možnost najít střední cestu, kdy všichni členové rodiny dostávají, co potřebují, a je jim v tom dobře. Jedná se o respektující styl, kdy má každý člen rodiny své místo v rodinné struktuře, která odpovídá vašemu životnímu stylu. Během rodinných sezení vytvoříme ve vašem domově takovou atmosféru, ve které se dá spolupracovat a kde se každý cítí respektován.  

Cena:
Rodinné poradenství - 1200 Kč/ 50 min.

 

 
   
     
www.terapieolga.cz www.terapieolga.cz