http://www.terapieolga.cz
 

Každý se někdy setkal s pocitem, že se mu nedaří dobře nebo že by se mu mohlo dařit přece jenom o něco lépe. Poznat svoje rezervy nebo nedostatky – už to je první krok ke zlepšení.

Možná je to i Váš případ a zabýváte se tím, že:

  • Chcete zlepšit svoje dovednosti a schopnosti v pracovní nebo soukromé oblasti
  • Vnímáte, že máte rezervy, které vám brání v dosahování lepších výsledků
  • Vaše současná kariéra neodpovídá vašim ambicím
  • Čelíte šikaně na pracovišti
  • Hádáte se s kolegy

To jsou příklady témat, která můžete zvládnout díky koučování. Koučování probíhá formou individuálních sezení zaměřených dle domluveného zadání. Může to být například rozvoj schopnosti hledat nová řešení aktuálních situací, dosahování stanovených cílů, zlepšování v oblasti komunikace, vyjednávání, time managementu, stanovování priorit, asertivity nebo zvládání stresu.

Cena:
Koučování - 1000 Kč/ 50 min.

 

 
   
       
www.terapieolga.cz www.terapieolga.cz